მედალიონები

სინჯი-585, წონა-41,6 გრ,   ფასი-4932 ლარი