ბეჭედი უთვლო

სინჯი-585, წონა-6 გრ,  ფასი-990 ლარი

 

 ბეჭედი უთვლო1