ძეწკვი კულონით

სინჯი-585, წონა-3,5 გრ,  ფასი-500 ლარი

 

 ძეწკვი კულონით1