ბეჭედი თეთრი თვლით

სინჯი-583, წონა-3,2 გრ,  ფასი-620 ლარი

 

 ბეჭედი თეთრი თვლით1