ბეჭედი პატარა

სინჯი-583, წონა-2,8 გრ,  ფასი-370 ლარი

 

 ბეჭედი პატარა1