სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

სესხის მომხმარებლები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებსაც ესაჭიროებათ მოკლევადიანი და იაფი რესურსები მიმდინარე ლიკვიდობის სამართავად.