„თბილმიკროკრედიტი“ გასცემს სალომბარდო სესხებს ოქროსა და ძვირფასი ქვების გარანტიით. სალომბარდო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება 1,5 % ოდენობით. სალომბარდო სესხის მინიმალური თანხა შეადგენს 150 ლარს.

 

სალომბარდო სესხის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 6 თვეს. სურვილის შემთხვევაში აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ, მსესხებელი უფლებამოსილია გააგრძელოს ვადა.

ოქროსა და ძვირფასი ქვების 

მაღალი შეფასებით

1,5 %

1 გრამი ოქროს გარანტიით სალომბარდო სესხის გაცემის ტარიფები:

სინჯი 999,9    -   165 ლარი
სინჯი 958       -   155 ლარი
სინჯი 916       -   135 ლარი
სინჯი 900       -   130 ლარი
სინჯი 750       -   119 ლარი
სინჯი 585/3    -   96 ლარი
სინჯი 500       -   75 ლარი
სინჯი 375       -   50 ლარი