რგოლი1

სინჯი-585, წონა-4,2 გრ,   ფასი-620 ლარი

 

 რგოლი2