ოქროს ფირფიტები

სინჯი-585, წონა-21,4 გრ,  ფასი-2600 ლარი