ბეჭედი თვლით7 n

სინჯი-585, წონა-3,8 გრ,  ფასი-560 ლარი

 

 ბეჭედი თვლით71 n