ბეჭედი5

სინჯი-585, წონა-3,7 გრ,  ფასი-620 ლარი

 

 ბეჭედი51