ჯაჭვი სამაჯური

სინჯი-500, წონა-5,5 გრ,  ფასი-865 ლარი

 

 ჯაჭვი სამაჯური1