ბეჭედი პეპელა

სინჯი-583, წონა-3,7 გრ,  ფასი-370 ლარი

 

 ბეჭედი პეპელა1