სამაჯური

სინჯი-585, წონა- 18,8 გრ,  ფასი-2478 ლარი