01

სინჯი-585, წონა-5,8 გრ,   ფასი-870 ლარი

 

 01