ძეწკვი7

სინჯი-500, წონა-4,6 გრ,  ფასი-440 ლარი

 

 ძეწკვი7