კულონი გულის ფორმის1

სინჯი-585, წონა-4,5 გრ,  ფასი-550 ლარი

 

 კულონი გულის ფორმის1