სამაჯური შესაკრავით1

სინჯი-585, წონა-8,4 გრ,  ფასი-1155 ლარი

 

 სამაჯური შესაკრავით