ჯვარი

სინჯი-585, წონა-14,7 გრ,  ფასი-1860 ლარი

 

 ჯვარი1