ძეწკვი

სინჯი-500, წონა-9,5 გრ,  ფასი-990 ლარი

 

 ძეწკვი1