ბეჭედი ლურჯი თვლით1

სინჯი-583, წონა-2 გრ,  ფასი-500 ლარი

 

 ბეჭედი ლურჯი თვლით