ჩვენ ვეხმარებით მათ, ვისაც შეუძლია თავისი წარმატებული საქმიანობით დაეხმაროს საკუთარ თავსა და გარშემომყოფებს. თუ ბიზნეს იდეა სიცოცხლისუნარიანია, ვაფინანსებთ საწყის კაპიტალსაც (Start-Up).

ჩვენ უზრუნველვყოფთ მიკროსაფინანსო ინსტრუმენტებით საზოგადოების საქმიან ნაწილს, ხელს ვუწყობთ მათი კეთილდღეობის ზრდასა და სტაბილურ განვითარებას გრძელვადიან პერიოდში.

სესხები გაიცემა მსესხებლების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე, მეორადი უზრუნველყოფის სახით აუცილებელია უძრავი ქონების იპოთეკა.

 

1.66 - 2.5 %

(ეფექტური 19,6% დან)

 

ექსპრეს სესხი 1,66%

იპოთეკური სესხი 2-2,5%

საკრედიტო ხაზი 2,5%

ავტოლომბარდი 2-3%

ლომბარდი (ოქრო და ძვირფასი ქვები) 1,5%