ჩვენ ვეხმარებით მათ, ვისაც შეუძლია თავისი წარმატებული საქმიანობით დაეხმაროს საკუთარ თავსადა გარშემომყოფებს. თუ ბიზნეს იდეა სიცოცხლისუნარიანია, შესაძლებელია საწყისი კაპიტალის (Start-Up) დაფინანსებაც.

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ საზოგადოების საქმიან ნაწილს მიკროსაფინანსო ინსტრუმენტებით, რათა მიღწეულ იქნას სტაბილური ზრდა გძელვადიან პერიოდში. კრედიტი გაიცემა მსესხებელთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზისა და გადახდისუნარიანობის შეფასების საფუძველზე, აუცილებელია უზრუნველყოფაც. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, გაითვალისწინება მსესხებელთა ინდივიდულაური მოთხოვნები, მათი ბიზნეს საქმიანობისა და ფულადი ნაკადებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები.

ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ თქვენი წარმატებით!

სესხის კალკულატორი