სს "თბილმიკროკრედიტის" საფინანსო მაჩვენებლები

2021 წლის აუდიტირებული ანგარიშგება

2020 წლის აუდიტირებული ანგარიშგება

2019 წლის აუდიტირებული ანგარიშგება

მცირე პრეზენტაცია

2018 წლის აუდიტირებული 
ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტირებული 
ანგარიშგება

 

 

4-ე კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

4-ე.კვარტლის მონაცემები

3-ე.კვარტლის მონაცემები

2-ე.კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

4-ე.კვარტლის მონაცემები

3-ე კვარტლის მონაცემები

2-ე.კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

 

 

2022

2022

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

 

 

Financial reports for the 4rd QTR 

Financial reports for the 1st QTR

Financial reports for the 4rd QTR

Financial reports for the 3rd QTR

Financial reportd for the 2nd QTR 

Financial reports for the 1st QTR 

Financial reports for the 4rd QTR

Financial reports for the 3rd QTR

Financial reportd for the 2nd QTR

Financial reports for the 1st QTR