შესაკრავი

სინჯი-585, წონა-31,6 გრ,  ფასი-3840 ლარი