საყურე გრძელი77

სინჯი-585, წონა-4,6 გრ,  ფასი-720 ლარი

 

 საყურე გრძელი777