გჭირდებათ თანხა თქვენი ბიზნესის გასაფართოებლად ან საბრუნავი კაპიტალის გასაზრდელად?

მიმართეთ თბილმიკროკრედიტს და აიღეთ ბიზნეს სესხი გამარტივებული პირობებით:

  • მაქსიმალური თანხა: 100000 ლარი
  • ვადა: 6-დან 60 თვემდე
  • დაფარვის გრაფიკი: თქვენზე მორგებული პირობებით
  • მიზნობრიობა: ბიზნესის გაფართოება, მიმდინარე ლიკვიდურობის დაფინანსება

სესხის კალკულატორი